BUENOS AIRES (ARGENTINIE)

Mannen links, vrouwen rechts en toeristen
aan de kopse kant van de dansvloer. Zo zit
de tafelschikking in elkaar, merk ik na
een tijdje. Alleen toeristen komen als
stel en hoeven dus niet over de dansvloer
heen te loeren voor oogcontact met de
danspartner naar keuze.
Tango in Buenos Aires
gaat gepaard met ingewikkelde mores
Un Beso